top of page

PROJEKT 3

OBČINE NAKLO, MEDVODE IN ŠKOFJA LOKA

Občinski projeki, ki so bili izvedeni v vseh teh letih so obsegali gradbena dela,kot so graditev pločnikov, lokalnih cest, fekalnih in meteornih kanalov, hidrantnih omrežji, sanacija gozdnih cest ter izdelava skalometov, škarp, hidromeloracij na Gorenjevaškem in Sorškem polju. Dela so bila uspešno zaključena in kvalitetno izvedena.

bottom of page