top of page

PROJEKT 1

KOMUNALNA UREDITEV NASELJA DRULOVKA

Dela so bila pridobljena v letu 2014 in so po projektu obsegala vodovodno omrežje, elekto in telefonske inštalacije, izdelava fekalnega omrežje z vsemi priključki ter izdelava cestišča v naselju. Vsi vgrajeni materijali in vse meritve, ki so bile potrebne pri gradnji so imeli pridobljen CE certifikat. Dela so bila uspešno in kvalitetno izvedena v letu 2014, uporabno dovoljenje je bilo pridobljeno 2015.

bottom of page